Gniezno
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Witkowie - LO-M_2
Nazwa oddziału

 LO-M_2

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU MUNDUROWYM (policyjne i wojskowe)

To specjalna oferta dla wszystkich dziewcząt i chłopców, którzy planują przyszłość ze służbami mundurowymi. Interesuje Cię bezpieczeństwo kraju i jego obywateli? Chciałbyś związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi chroniącymi życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy? Zapraszamy do klasy o profilu mundurowym.

Zajęcia ogólnokształcące będą realizowane w szkole, przedmioty zawodowe w placówkach: - jednostce wojskowej w Powidzu, - komendzie policyjnej w Witkowie i Gnieźnie. Priorytetem w tym typie szkoły będzie sprawność fizyczna.

Czas trwania nauki: 4 lata

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia,
 • WOS,
 • biologia,
 • język angielski.

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki lub język hiszpański.

Korzyści:

 • zajęcia specjalistyczne odbywają się raz w tygodniu przy współpracy z wojskiem i policją,
 • w ramach zajęć specjalistycznych uczniowie mają musztrę, samoobronę, strzelanie,
 • dodatkowo mają możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych ze strzelania,
 • zajęcia z wiedzy mundurowej i I pomocy przedmedycznej, wycieczki tematyczne (np. Komisariat Policji).
 • uczniowie klasy mundurowej:
  • mają dwa dni mundurowe w tygodniu,
  • składają uroczyste ślubowanie,
  • biorą udział w uroczystościach patriotycznych i szkolnych ( występują w mundurach), biorą udział w zawodach strzeleckich: „Sprawni jak żołnierze”,
  • poznają pracę służb mundurowych.

Ukończenie nauki w klasie LO o profilu mundurowym daje możliwość dalszego kształcenia na wyższych uczelniach oraz szkołach pomaturalnych                        i policealnych kształcących specjalistów zatrudnionych we wszystkich rodzajach służb mundurowych, np. Wojsku Polskim, Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej.