Gniezno
Technikum
Technikum w Witkowie - TZiUG_2
Nazwa oddziału

 TZiUG_2

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Chemia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Chemia

 Język obcy nowożytny

Opis

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

NAUKA TRWA 5 LAT

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki zawodowy,
 • język niemiecki lub język hiszpański.

Praktyki zawodowe:

 • miejsce: bary, restauracje, hotele, punkty zbiorowego żywienia i inne podmioty z branży gastronomicznej.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik żywienia:

TG.07  Sporządzanie potraw i napojów

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych przy organizowaniu imprez, dekorowaniu, produkcji potraw,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły:

 • praca w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej - hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie,
 • zatrudnienie w obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych,
 • studiowanie na wielu kierunkach związanych z żywieniem, gastronomią i towaroznawstwem oraz na innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.