Gniezno
Technikum
Technikum w Witkowie - TI_2
Nazwa oddziału

 TI_2

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Język obcy nowożytny

Opis

TECHNIKUM INFORMATYCZNE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

NAUKA TRWA 5 LAT

Języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki lub język hiszpański.

Praktyki zawodowe:

 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik informatyk:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik - informatyk, na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach fakultatywnych oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły technik informatyk:

 • planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery, wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego,
 • projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej, administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej,
 • projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią, administruje aplikacjami i witrynami internetowymi, projektuje i tworzy bazy danych, tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych,
 • może znaleźć zatrudnienie w firmach prywatnych, bankach i instytucjach publicznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
 • może kontynuować naukę na wielu kierunkach związanych z technologiami informatycznymi oraz innych kierunkach studiów powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.