Gniezno
Technikum
Technikum w ZSP Nr 3 - TUFp
Nazwa oddziału

 TUFp

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Klasa TUF – technikum kształcące w zawodzie technik usług fryzjerskich klasa z wizażem i kreowaniem wizerunku. Nauka trwa pięć lata, obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne. Uczeń zdobywa wyodrębnione w zawodzie kwalifikacje: 1) Wykonywanie zabiegów fryzjerskich; 2) Projektowanie fryzur Uczniowie kształcą się praktycznie w nowoczesnej dobrze wyposażonej szkolnej pracowni fryzjerskiej. W cyklu kształcenia szkoła gwarantuje 4-tygodniową praktykę zawodową w salonach fryzjerskich w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwenci otrzymują tytuł: technik usług fryzjerskich, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Absolwenci mogą pracować w salonach fryzjerskich w Polsce i za granicą, teatrze, mediach, pracowniach peruk. Zdobyte kwalifikacje pozwolą także na otworzenie własnego salonu fryzjerskiego lub studia stylizacji fryzur. Co nas wyróżnia? Przedmiot nauczania wizaż i kreowanie wizerunku dzięki któremu uczniowie zapoznają się z wizażem, kreowaniem wizerunku człowieka oraz elementami kosmetyki kolorowej.