Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSE - Sprzedawca BSP
Nazwa oddziału

 Sprzedawca BSP

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Opis

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA kształcąca w zawodzie sprzedawca
Okres kształcenia trwa 3 lata i obejmuje zajęcia teoretyczne w szkole oraz zajęcia praktyczne w firmach handlowych różnych branż. W trakcie nauki uczeń zyskuje wiadomości na temat sposobów organizacji sprzedaży, działań promocyjnych i wiedzy towaroznawczej, a także zdobywa umiejętności posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w sklepie. Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową z kasami fiskalnymi, wagami elektronicznymi i czytnikami kodów kreskowych. Kończąc tą szkołę absolwent posiada praktyczne umiejętności, umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie sprzedawcy, a także ma możliwość kontynuowania nauki i podwyższenia swojego wykształcenia i kwalifikacji.