Gniezno
Technikum
Technikum w ZSE - Technikum Handlowe THP
Nazwa oddziału

 Technikum Handlowe THP

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

TECHNIKUM HANDLOWE przygotowuje absolwentów do pracy w firmach handlowych oraz przedsiębiorstwach o różnych formach własności jako średni personel kierowniczy. Kandydaci  do Technikum Handlowego powinni charakteryzować się operatywnością w działaniu, łatwością nawiązywania kontaktów z ludźmi, umiejętnością współpracy w zespole, otwartością na innowacje, gotowością stałego podnoszenia kwalifikacji.