Gniezno
Technikum
Technikum w ZSE - Technikum Ekonomiczne TEP
Nazwa oddziału

 Technikum Ekonomiczne TEP

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

TECHNIKUM EKONOMICZNE przygotowuje absolwentów do pracy na wszystkich stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu: finansów, rachunkowości, organizacji procesów związanych ze sprzedażą wyrobów, towarów i usług. Absolwenci zdobywają fachową i rzetelną wiedzę, a także mają możliwość wykształcenia takich cech jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność.