Gniezno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - 1E - LINGWISTYCZNO-PRAWNA
Nazwa oddziału

 1E - LINGWISTYCZNO-PRAWNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Historia

Opis

Klasa lingwistyczno - prawna stworzona została dla ludzi oryginalnych, kreatywnych, o szerokich zainteresowaniach, nie bojących się wyzwań i nieszablonowego myślenia. Oprócz realizacji rozszerzonej podstawy programowej z przedmiotów wiodących, tj. język polski, historia i język angielski  uczniowie mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach dodatkowych i projektach: warsztaty dziennikarskie, teatr w językach obcych, Radio Młodych, "Książnica.pl", współpraca z Muzeum Początków Państwa Polskiego, inscenizacje historyczne, debaty oksfordzkie. Młodzież klasy humanistycznej uczestniczy w wykładach i warsztatach organizowanych na wydziałach języków obcych, prawa, dziennikarstwa czy historii UAM, bierze udział w Festiwalu Nauki i Sztuki w Poznaniu, a także we wszystkich ważniejszych wydarzeniach kulturalnych regionu, np. Offeliada.

Uczniowie tej klasy biorą udział i osiągają wysokie lokaty w wielu konkursach przedmiotowych, takich jak: Olimpiada Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Solidarności, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Ogólnopolski Konkurs "Młodzież pisze eseje", ogólnopolskie nagrody za debiuty poetyckie, "Karnawał wyobraźni, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, konkursy recytatorskie, Konkurs Wiedzy o Prawie.

Realizują zajęcia uzupełniające: retoryka, elementy prawa.  Mogą brać udział w zajęciach dodatkowych z języka łacińskiego, włoskiego, w projektach plastycznych, fotograficznych i dziennikarsko - telewizyjnych. Mają także możliwość tworzenia amatorskich filmów, które są oceniane przez profesjonalne jury na corocznej gali. Uczestnictwo w wymianach międzynarodowych z Wielką Brytanią i Holandią, pozwoli im na bliższe poznanie kultury krajów europejskich, a także doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym.

W ramach profilu odbywają się także wykłady i warsztaty we współpracy z Sądem Rejonowym (m.in. udział w rozprawach sądowych), Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Zdobyte na tym profilu wiedza i umiejętności, pozwalają na podjęcie studiów, m. in. na takich kierunkach jak: prawo, logopedia, filologie obce, kierunki artystyczne, stosunki międzynarodowe, dyplomacja, administracja, dziennikarstwo, historia, pedagogika, psychologia, coaching, public relations.