Gniezno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - 1D - MEDIALNA
Nazwa oddziału

 1D - MEDIALNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Geografia

Opis

Klasa medialna stworzona została dla ludzi pomysłowych, myślących innowacyjnie,  o szerokich zainteresowaniach z różnych dziedzin, w tym m.in. dotyczących mediów elektronicznych, grafiki komputerowej i szeroko pojętych multimediów. Ofertę dopełniają zajęcia z medioznawstwa  oraz kulturoznawstwa. Uczniowie mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach dodatkowych i projektach: warsztatach dziennikarskich i teatralnych, Akademii Filmowo-Telewizyjnej, internetowych kursach filmowych, YoungFace.TV, Radiu Młodych, "Książnicy.pl", w wydarzeniach organizowanych we współpracy z Muzeum Początków  Państwa Polskiego, wycieczkach przedmiotowych "Medialna Łódź i Warszawa". Ponadto uczniowie mają także możliwość tworzenia amatorskich filmów, które są prezentowane i oceniane przez profesjonalne jury na corocznej, unikatowej wśród gnieźnieńskich szkół, Gali Filmowej. Chętni mogą uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych i występach artystycznych w języku polskim i w językach obcych. Wiedzę z zakresu geografii uczniowie mogą poszerzać w projektach: Poznajemy Szlak Piastowski, Questy Wielkopolskie, Korona Gór, wycieczkach przedmiotowych oraz wyjazdach turystyczno - krajoznawczych ze szkolnym Kołem Turystycznym "Włóczykij".

Uczestnictwo w wymianach międzynarodowych z Wielką Brytanią i Holandią pozwoli uczniom bliżej poznać kulturę krajów europejskich, a także doskonalić umiejętności komunikacyjne w językach obcych.

Młodzież ma okazję uczestniczyć w wykładach i warsztatach organizowanych na wydziałach języków obcych, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziale Geografii UAM w Poznaniu, w Festiwalu Nauki i Sztuki, a także we wszystkich ważniejszych wydarzeniach kulturalnych regionu (Offeliada, Preteksty, Lednicka Wiosna Poetycka, Gnieźnieński Festiwal Dziedzictwa Kulturowego „Fyrtel”).

Uczniowie tej klasy biorą udział i osiągają wysokie lokaty w wielu konkursach przedmiotowych, takich jak: Olimpiada Języka Polskiego, olimpiady języków obcych Olimpiada Wiedzy o Mediach, Ogólnopolski Konkurs "Młodzież pisze eseje", ogólnopolskie nagrody za debiuty poetyckie, "Karnawał wyobraźni, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, konkursy recytatorskie, konkursy geograficzne -m.in. Powiatowy Konkurs o Pojezierzu Gnieźnieńskim i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy, oraz w  licznych konkursach językowych - również recytatorskich.

Zdobyte na tym profilu wiedza i umiejętności, pozwalają na podjęcie studiów, m. in. na takich kierunkach jak: filologie obce, komunikacja społeczna, public relations, filologia polska, film i sztuki audiowizualne, produkcja medialna, filmoznawstwo, stosunki międzynarodowe, dyplomacja, administracja, dziennikarstwo, geografia, turystyka, pedagogika, psychologia, geoinformatyka, nowe media i kultura cyfrowa oraz liczne kierunki artystyczne.