Gniezno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - 1C - MEDYCZNA
Nazwa oddziału

 1C - MEDYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia
  • Język obcy nowożytny ,  Geografia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa medyczna jest propozycją dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią, chemią i fizyką w medycynie. Z ideą tej klasy ściśle wiąże się działalność propagująca zachowania prozdrowotne wśród młodzieży szkolnej, a także w środowisku lokalnym. Odbywa się to poprzez organizowanie audycji, prelekcji, prezentacji, konkursów i wystaw tematycznych oraz różnorodnych akcji, happeningów i projektów np. „Mam Haka na Raka”, popularyzowanie transplantacji w ramach kampanii „Drugie życie”
Uczniowie klasy medycznej, objętej patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, realizują projekt unijny „Medycyna w liceum”. Ponadto, pieczę naukowo-dydaktyczną nad klasą sprawuje też Wydział Biologii i Wydział Chemii UAM oraz Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

Uczniowie tej klasy uczestniczą w pokazach, warsztatach i wykładach organizowanych przez wyższe uczelnie,  a także imprezach, np. Noc Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki, Dzień Akademicki dla Klas Patronackich. W celu poszerzenia wiedzy z chemii uczniowie odbywają  zajęcia w nowoczesnym szkolnym laboratorium chemicznym oraz w specjalistycznych laboratoriach uniwersyteckich.

W celu przygotowania do podjęcia studiów na kierunkach medycznych organizowane są dla młodzieży spotkania z lekarzami, farmaceutami i studentami medycyny.

Uczniowie tej klasy biorą udział w licznych konkursach biologicznych i profilaktycznych, a także chemicznych i fizycznych, zdobywając wysokie lokaty. Są inicjatorami i realizatorami akcji poświęconych ochronie przyrody oraz środowiska.

Wszystkie dodatkowe przedsięwzięcia sprawiają, że zdobyta wiedza i umiejętności przydatne są  podczas studiów na kierunkach medycznych:  medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, dietetyka, kosmetologia, rehabilitacja i przyrodniczych np. biologia, chemia, biotechnologia, bioinformatyka, weterynaria, nanotechnologia, inżynieria farmaceutyczna i wiele innych.