Gniezno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - 1A - PROGRAMISTYCZNA
Nazwa oddziału

 1A - PROGRAMISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Fizyka

Opis

Klasa programistyczna jest ofertą dla uczniów zainteresowanych projektowaniem aplikacji, narzędzi programistycznych i języków programowania (C++, Python, Android Studio). Oprócz realizacji rozszerzonej podstawy programowej z przedmiotów wiodących, tj. matematyka, informatyka, fizyka, młodzież będzie zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu elementów programowania i algorytmiki. Wiedza z przedmiotów ścisłych zostanie poszerzona podczas pokazów, wycieczek fakultatywnych oraz wykładów na uczelniach wyższych: Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego, Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w warsztatach i zajęciach laboratoryjnych przygotowanych – w ramach współpracy – przez Wydział Zarządzania i Budowy Maszyn  Politechniki Poznańskiej oraz szeregu aktywności związanych ze współpracą z dużą firmą programistyczną (Allegro grup.), m.in. warsztatach, wycieczkach edukacyjnych do siedziby firmy. Uczniowie zaangażują się również w realizację projektów: Dzień z Matematyką, iDAY - Dzień Umysłów Ścisłych, Akademia Programowania, STACH – „Stacja Techniczno – Adaptacyjna Chrobrzaków”, Apki.org (strefa kodowania) i w wiele innych oferowanych w danym roku szkolnym na rynku edukacyjnym. Zainteresowani uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach z grafiki komputerowej i animacji komputerowej prowadzonych w języku angielskim przez profesora i studentów z USA, a także imprezach organizowanych przez uczelnie wyższe, np. Noc Naukowców, Festiwal Nauki i Sztuki. Uczniowie tej klasy biorą udział i osiągają wysokie lokaty w wielu konkursach przedmiotowych takich jak: Wojewódzki Konkurs Matematyczny Supermatematyk, Wielkopolskie Mecze Matematyczne, wojewódzki konkurs logiczny Memoriał Urszuli Marciniak, Koala, powiatowe konkursy matematyczne: Supermaturzysta i Sudoku, międzynarodowe konkursy: Kangur, Bóbr, Potyczki Algorytmiczne oraz Olimpiada Informatyczna, Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Eureka oraz Lwiątko, Wielkopolska Liga Fizyczna. Wysoki poziom umiejętności matematycznych pozwala  nie tylko na udział, ale również na osiąganie sukcesów w olimpiadach z zakresu: wiedzy ekonomicznej, przedsiębiorczości, wiedzy o ZUS oraz wiedzy konsumenckiej. Zainteresowani finansami będą mogli rozwijać się uczestnicząc w projekcie „Rekiny Przedsiębiorczości” oraz Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej, a także spróbować swych sił w konkursach: „Finansomania junior”, „Młodzi wiedzą o funduszach”, „Finanse a matematyka”.

Absolwenci osiągają wysokie wyniki podczas egzaminów maturalnych z przedmiotów ścisłych.

Zdobyte na tym profilu wiedza i umiejętności, pozwalają na podjęcie studiów m. in. na takich kierunkach jak: informatyka, teleinformatyka, automatyka i robotyka, bioinformatyka, geoinformatyka, technologie komputerowe, filologia angielska, matematyka, elektronika i telekomunikacja, budownictwo i inne kierunki, ekonomia i finanse, grafika komputerowa.