Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST - BB/2 - Branżowa Szkoła I stopnia - automatyk
Nazwa oddziału

 BB/2 - Branżowa Szkoła I stopnia - automatyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

Automatyk (klasa pod patronatem NB Polska) -  montuje, uruchamia i obsługuje układy automatyki przemysłowej  oraz urządzenia precyzyjne. Znajduje zatrudnienie w zakładach zajmujących się montowaniem układów automatyki przemysłowej, urządzeń precyzyjnych, ich uruchamianiem i obsługą, a także sprawdzaniem stanu technicznego, konserwacją
i przeprowadzaniem bieżących napraw sprzętu wykorzystywanego w różnych gałęziach przemysłu, w zakładach produkcji maszyn i urządzeń.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELM.01.


Po trzech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.