Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST - BB/1 - Branżowa Szkoła I stopnia - operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 BB/1 - Branżowa Szkoła I stopnia - operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

Operator obrabiarek skrawających - obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją. Szkoła kształcąc w tym zawodzie  współpracuje z firmą Trepko S.A. Absolwent znajduje zatrudnienie w zakładach specjalizujących się w obróbce metali, przy obsłudze obrabiarek numerycznych (tokarek, frezarek).

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikację: MEC.05.


Po trzech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.