Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST - BA/3 - Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 BA/3 - Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

Mechanik pojazdów samochodowych - wykonuje obsługę, diagnostykę
i naprawę podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Znajduje zatrudnienie w zakładach oraz warsztatach samochodowych przy naprawie samochodów.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikację: MOT.05.


Po trzech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.