Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST - BA/2 - Branżowa Szkoła I stopnia - elektromechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 BA/2 - Branżowa Szkoła I stopnia - elektromechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

Elektromechanik pojazdów samochodowych - diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych. Znajduje zatrudnienie w warsztatach samochodowych przy naprawie urządzeń elektronicznych samochodu (oświetlenie, elektrycznie opuszczane szyby, ogrzewanie tylnej szyby, czujniki deszczu, parkowania itp.) Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikację: MOT.02.


Po trzech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.