Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST - BA/1 - Branżowa Szkoła I stopnia - elektryk
Nazwa oddziału

 BA/1 - Branżowa Szkoła I stopnia - elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

Elektryk - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji. Znajduje zatrudnienie w firmach produkcyjnych oraz przemysłu energetycznego na stanowisku elektryka, w energetyce jako osoba naprawiająca urządzenia i linie energetyczne.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELE.02.


Po trzech latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.