Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TD - Technikum - technik mechatronik
Nazwa oddziału

 TD - Technikum - technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Technik mechatronik - montuje i demontuje elementy układów mechatronicznych, eksploatuje oraz projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne. Znajduje zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przy urządzeniach automatyki,  w działach utrzymania ruchu oraz produkujących nowoczesne urządzenia automatyki i mechatroniki. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELM.03, ELM.06.


Po pięciu latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.