Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TC/2 - Technikum - technik automatyk
Nazwa oddziału

 TC/2 - Technikum - technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

Technik automatyk - nadzoruje prawidłową pracę maszyn i urządzeń, usuwa awarie i podejmuje działania korygujące na liniach produkcyjnych oraz w dziale utrzymania ruchu, projektuje, programuje i uruchamia urządzenia automatyki w laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych i ośrodkach badawczych. Znajduje zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przy urządzeniach automatyki, w działach utrzymania ruchu oraz produkujących nowoczesne urządzenia automatyki.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELM.01, ELM.04.


Po pięciu latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.