Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TC/1 - Technikum - technik mechanik
Nazwa oddziału

 TC/1 - Technikum - technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik mechanik - nadzorowanie pracy robotników, wspomaganie pracy inżynierów, samodzielnie wykonywanie wyodrębnionych zadań we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Zatrudnienie: w charakterze mechanika, mechanika samochodowego, w instytucjach i zakładach zajmujących się handlem, obrotem i dystrybucją części mechanicznych w tym do pojazdów samochodowych.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikację MEC.03, MEC.09.


Po pięciu latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.