Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TB/2 - Technikum - technik mechanik lotniczy
Nazwa oddziału

 TB/2 - Technikum - technik mechanik lotniczy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik mechanik lotniczy (klasa mundurowa) - wykonuje i dokumentuje obsługę liniową i hangarową statków powietrznych. Znajduje zatrudnienie w charakterze mechanika lotniczego w aeroklubach, portach lotniczych oraz lotniczych jednostkach wojskowych. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikację TLO.03.


Po pięciu latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.