Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TB/1 - Technikum - technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 TB/1 - Technikum - technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik pojazdów samochodowych (klasa mundurowa) - diagnozuje stan techniczny pojazdów samochodowych, naprawia pojazdy samochodowe, organizuje i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych. Znajduje zatrudnienie w zakładach obsługowo – naprawczych zaplecza motoryzacyjnego, gdzie przyjmuje pojazdy do naprawy, diagnozuje je i posługuje się specjalistycznym sprzętem.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: MOT.05, MOT.06.


Po pięciu latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.