Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TA/2 - Technikum - technik elektronik
Nazwa oddziału

 TA/2 - Technikum - technik elektronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik elektronik - montuje, uruchamia, konserwuje i naprawia urządzenia elektroniczne. Ponadto montuje, programuje, uruchamia i eksploatuje układy i systemy sterowania. Znajduje zatrudnienie w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny i AGD, montujących sprzęt zabezpieczający, antenowy i domofonowy.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELM.02, ELM.05.


Po pięciu latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.