Gniezno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie - 1CP
Nazwa oddziału

 1CP

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język obcy nowożytny

Opis

To klasa, w której uczniowie mogą uczyć się geografii, matematyki i języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Geografia pomaga poznać i zrozumieć środowisko, w którym żyjemy, od powstania jezior i wulkanów przez wielkie religie i rolnictwo przemysłowe aż po restrukturyzację przemysłu i różne typy turystyki. Uczy przewidywania skutków działań człowieka i dokonywania wyboru, np. czy zachować dolinę rzeczną, czy wybudować tamę. Jeśli połączysz jej naukę z językami obcymi, możesz kontynuować studia na turystyce lub filologiach obcych, z matematyką ułatwi naukę na kierunkach ekonomicznych i logistyce.