Gniezno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie - 1AP
Nazwa oddziału

 1AP

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Klasa adresowana do uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką i fizyką. Uczniowie tej klasy mają możliwość brania udziału w wielu imprezach o charakterze matematycznym np. turnieju Grand Slam Math, Studniówce Matematycznej, Wielkopolskich Meczach Matematycznych oraz fizycznych konkursach i projektach jak również innych przedsięwzięciach pogłębiających ich wiedzę i doskonalących matematyczne i fizyczne umiejętności. Uczniowie tego profilu mogą także uczestniczyć w zajęciach  z rysunku technicznego.