Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TA/1 - Technikum - technik elektryk
Nazwa oddziału

 TA/1 - Technikum - technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Technik elektryk - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej. Znajduje zatrudnienie w firmach zajmujących się montowaniem i uruchamianiem instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych, ocenianiem ich stanu technicznego oraz wykonywaniem pomiarów, sporządzaniem kosztorysów. Uczeń w trakcie nauki może uzyskać kwalifikacje: ELE.02, ELE.05.

Po pięciu latach nauki otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo maturalne oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.