Gniezno
Technikum
Technikum w ZSP Nr 1 - 1TOp technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 1TOp technik organizacji turystyki

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym to  geografia dla absolwentów szkoły podstawowej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

K 1: Przygotowanie  imprez i usług turystycznych

K 2 : Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji turystyki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania imprez i usług turystycznych
 • zamawiania imprez i usług turystycznych
 • prowadzenia informacji turystycznej
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania usług i imprez turystycznych

 Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • biurach podróży
 • agencjach turystycznych
 • ośrodkach informacji turystycznej
 • stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki
 • ośrodkach wczasowych – jako animator czasu wolnego
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • odbędziesz ciekawe praktyki w biurach turystycznych  na terenie kraju i Europy – Hiszpania,
 • poznasz ciekawych ludzi i ciekawe miejsca
 • możesz uzyskać dodatkowe uprawnienia np. pilota wycieczek
 • rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne z języka obcego .

 

Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów zawodowych oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.