Gniezno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego - 1d przyrodniczo- językowa
Nazwa oddziału

 1d przyrodniczo- językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język angielski

Opis

PATRONAT: PWSZ w Gnieźnie

ZAJĘCIA DODATKOWE: warsztaty turystyczne j. angielski w turystyce i hotelarstwie podstawa logiki matematycznej

ŚCIEŻKI KARIERY-PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW: Filologie, lingwistyka, geografia, geoinformacja, gospodarka przestrzenna, geodezja, zarządzanie środowiskiem, geologia, ekoenergetyka, zarządzanie środowiskiem, ochrona środowiska, ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, matematyka, logistyka,