Deklaracja dostępności

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóry pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia) mają dodany tekst alternatywny lub opis treści,
 • linki – prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w nowym oknie,
 • strona internetowa nie posiada mapy strony,
 • nie wszystkie elementy aktywne na stronie są dostępne za pomocą klawiatury,
 • informacja o błędzie w formularzu niejednoznacznie ten błąd określa,
 • w przypadku pojawienia się błędów w danych wpisanych w formularzu brak informacji sugerującej sposób w jaki można poprawnie wpisać dane,
 • brak informacji o formacie pobieranych plików oraz ich rozmiarze,
 • brak alternatywy powodującej dostępność elementów związanych z CAPTCHA,
 • brak wizualnego wyróżnienia linków,
 • obecność informacji przekazywanych jedynie za pomocą koloru,
 • obecność elementów tekstowych które nie spełniają zasad kontrastu,
 • brak poprawnej struktury tytułów stron.

Wyłączenia

 • Brak.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dostępność architektoniczna

 

Budynek CBPIO

Adres: ul. Jana Pawła II 10, 60-159 Poznań

Kierowniczka obiektu: Dorota Schoenradt (tel. +48 693 918 124, e-mail: dorotas@man.poznan.pl)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu (od strony ul. Berdychowo) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (w tzw. “ciepłym garażu”). Jest również możliwość skorzystania przez osobę z niepełnosprawnościami z miejsca dla gości, po uprzedniej rezerwacji poprzez recepcję PCSS (tel. + 48 61-858-2002). Jest możliwość wstępu do budynku i wszystkich jego pomieszczeń osoby korzystającej z psa asystującego. Recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego. Budynek jest podzielny na strefę publiczną i część niepubliczną z kontrolą dostępu i wymaganą asystą pracownika PCSS. Dalsze przejście na 2 górne piętra zabezpieczone jest bramkami, przez które nie może przejechać osoba na wózku. W tej sytuacji powinna skorzystać z windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Zobacz informację dot. dojazdu do budynku CBPIO.

 

Wejście do budynku od strony ul. Jana Pawła II:

 • posiada schody wyposażone w poręcz zamieszczoną po jednej stronie,
 • posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami z poręczami z obu stron,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane.

 

Wejście do budynku od strony ul. Berdychowo:

 • posiada schody wyposażone w poręcz zamieszczoną po obu stronach,
 • nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • możliwość wejścia do budynku osoby z niepełnosprawnościami przez garaż , po otwarciu automatycznej bramy garażowej (otwierana przez pracownika PCSS), a następnie windą do recepcji PCSS.

 

Wewnątrz budynku:

 • na wszystkich kondygnacjach znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej lub obu stronach,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane na każdym piętrze budynku,
 • znajdują się windy umożliwiające dotarcie do każdego piętra budynku, w tym do  parkingu pod budynkiem, windy są wyposażone w komunikaty głosowe, bez alfabetu  Braille’a;

 

Budynek PSNC FutureLabs

Adres: ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań

Kierownik obiektu: Paweł Gruchalla-Węsierski (tel. +48 693 915 023, e-mail: paulw@man.poznan.pl)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu (z tyłu budynku) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (oznaczenie w trakcie realizacji). Jest również możliwość skorzystania przez osobę z niepełnosprawnościami z miejsca dla gości, po uprzedniej rezerwacji poprzez recepcję/portiernię PSNC FutureLabs (tel. +48 61 858-5190). Jest możliwość wstępu do budynku i wszystkich jego pomieszczeń osoby korzystającej z psa asystującego. Recepcja/portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego (wchodząc od strony ul. Zwierzynieckiej). Dalszy dostęp do 3 górnych pięter oraz do piętra podziemnego możliwy jest przy wykorzystaniu windy. Dostęp z piętra 3 na 4 odbywa się za pomocą platformy dla niepełnosprawnych (w pobliżu klatki schodowej). W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Zobacz informację dot. dojazdu do budynku PSNC FutureLabs.

 

Wejście do budynku od strony ul. Zwierzynieckiej:

 • posiada schody bez poręczy,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

 

Wejście do budynku od strony parkingu wewnętrznego:

 • posiada schody zewnętrzne wyposażone w poręcz zamieszczoną po obu stronach oraz wewnętrzne bez poręczy,
 • z parkingu zewnętrznego można się również dostać do budynku windą, która obsługuje wszystkie kondygnacje, w tym piętro podziemne,
 • nie posiada drzwi automatycznie otwieranych.

 

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po jednej stronie,
 • znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami usytuowana na parterze,
 • znajdują się winda umożliwiająca dotarcie do każdego piętra budynku, w tym do piętra podziemnego, winda jest wyposażona w komunikaty głosowe, bez alfabetu Braille’a.
 • przy recepcji/portierni budynku znajduje się piktogram z rozkładem pięter, na piętrach znajdują się piktogramy prezentujące rozkład pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.