Busko-Zdrój
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Adres
Mickiewicza 23, 28-100 Busko-Zdrój
Telefon
413784386
Fax
413784515
E-mail
zsti@zsti.pl
Strona www
www.zsti.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju

Nowoczesne technologie to najlepsza strategia na przyszłość


Dzięki nowoczesnym technologiom i znakomitemu wyposażeniu nasza szkoła zapewnia uczniom najlepsze warunki do zdobywania wiedzy.


Potwierdzają to zewnętrzne rankingi. Od kilkunastu lat wg rankingu czasopisma Perspektywy, nasza szkoła jest w ścisłej czołówce najlepszych szkół Województwa Świętokrzyskiego, a jej absolwenci jeszcze przed ukończeniem otrzymują atrakcyjne propozycje pracy.


Absolwentom szkół podstawowych oferujemy:


 • oddział liceum informatycznego

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski, matematyka

w klasie informatycznej główny nacisk położono na wiedzę z zakresu programowania oraz cyberbezpieczeństwa


 • oddziały technikum

- technik informatyk,

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


- technik pojazdów samochodowych,

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych


- technik żywienia i usług gastronomicznych,

Przygotowanie i wydawanie dań

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


 • oddziały branżowej szkoły I stopnia


- mechanik pojazdów samochodowych,

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych


- mechanik motocyklowy,

Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych


- elektromechanik pojazdów samochodowych.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych


 • znakomite warunki nauki w specjalistycznych pracowniach (gastronomicznej, informatycznej x 5, samochodowej x 3, odnawialnych źródeł energii x 3), kompleksowo wyremontowanych warsztatach szkolnych, a także w pełni wyposażonej, działającej Stacji Kontroli Pojazdów, w której wykonywane są przeglądy samochodów oraz sezonowe akcje skierowane do wszystkich użytkowników pojazdów samochodowych w Powiecie Buskim,
 • możliwość korzystania z najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków unijnych za kwotę prawie 2 mln zł,
 • możliwość uczestniczenia w licznych projektach unijnych dzięki którym nasi uczniowie rozwijają swoje umiejętności oraz zainteresowania zawodowe: kursy prawa jazdy, kursy operatora wózków widłowych, kursy spawania MIG / MAG, kursy językowe zawodowe, płatne staże u pracodawców oraz informatyczne kwalifikacyjne kursy zawodowe - administracja i eksploatacja systemów komputerowych i sieci komputerowych oraz projektowanie i programowanie aplikacji, • możliwość odbycia miesięcznych płatnych wakacyjnych staży u lokalnych pracodawców,
 • możliwość odbycia praktyk zawodowych w Hiszpanii – uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik informatyk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odbywają praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus+ w Sewilli i Maladze,
 • możliwość udziału w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje językowe uczniów (głównie z języka angielskiego związanego z kształconym zawodem),
  Współpraca z uczelniami wyższymi:


  Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

  Projekt o nazwie "ROK ZEROWY" dzięki któremu organizowane są zajęcia przygotowujące do matury i studiów na kierunkach technicznych.

  Politechnika Świętokrzyska

  Politechnika Świętokrzyska objęła swoim patronatem wszystkie nasze klasy informatyczne, dzięki temu nasi uczniowie będą mogli zdobywać dodatkowe umiejętności poszukiwane na rynku pracy (CISCO) w trakcie organizowanych dla nich wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.Internat dla naszych uczniówObszerny budynek o łącznej powierzchni 3842 m2 zlokalizowany ok 50 metrów od głównego budynku szkoły. Znajdują się w nim: jadalnia, kuchnia, świetlice, gabinet lekarski oraz miejsce dla 130 mieszkańców. W obiekcie znajdują się ponadto pomieszczenia administracyjno - biurowe, magazyny, stolarnia z zapleczem, pracownia samochodowa, siłownia.

W internacie prowadzona jest różnorodna działalność opiekuńczo-wychowawcza oraz koła zainteresowań.


Dowiedz się więcej o naszym internacie pod adresem:


Internat ZST-IWarsztaty szkolne
Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju są placówką dydaktyczno-wychowawczą i stanowią integralną część szkoły. Podstawowym zadaniem warsztatów jest organizowanie i prowadzenie kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego.

Nasze zaplecze stanowi:

4 pracownie dydaktyczne
3 pracownie napraw i regulacji samochodowych
3 pracownie montażu – demontażu maszyn i urządzeń
pracownia uruchamiania i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
pracownia spawalnicza
pracownia frezarek
pracownia tokarek
pracownia obróbki ręcznej
pracownia diagnostyki podzespołów i zespołów samochodowych
pracownia podzespołów i zespołów samochodowych
pracownia informatyczna
stacja kontroli pojazdów


Zapoznaj się z ofertą warsztatów pod adresem:

warsztaty ZST-I