Busko-Zdrój
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 - magazynier-logistyk
Nazwa oddziału

 magazynier-logistyk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Magazynier-logistyk

Opis

jest jednym z najbardziej popularnych i przydatnych zawodów w dzisiejszych czasach. Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na magazynierów - logistyków.

Absolwent tego kierunku zajmuje się przyjmowaniem towarów do magazynu, wydawanie towarów z magazynu, ich rozmieszczaniem i układaniem na wyznaczonej powierzchni magazynowej. Do podstawowych zadań należy również uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, przy użyciu programów komputerowych  lub  metodami  tradycyjnymi, zabezpieczanie towarów przed zepsuciem, zniszczeniem, czy kradzieżą, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów, przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań.

Miejscem pracy są pomieszczenie magazynowe. Magazynier może być zatrudniony, m.in.: w magazynach przemysłowych, w dużych, sieciowych sklepach, hurtowniach przemysłowo-spożywczych, składach, wypożyczalniach, centrach logistycznych, dystrybucyjnych, terminalach kontenerowych, w firmach, zakładach budowlanych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowych, w komunikacji, dystrybucji towarów.