Busko-Zdrój
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 - elektryk
Nazwa oddziału

 elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Elektryk

Opis

kolejny atrakcyjny zawód z grupy podstawowych w branży budowlanej. Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem i naprawą instalacji elektrycznych. Do prac, które wykonują należy również zaliczyć uruchamianie, konserwację i naprawę maszyn oraz urządzeń elektrycznych, ich przegląd techniczny, a także konserwację i naprawę linii napowietrznych i kablowych. Absolwenci z pewnością nie zasilą szeregów bezrobotnych.