Busko-Zdrój
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 - murarz - tynkarz
Nazwa oddziału

 murarz - tynkarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Zawody

 Murarz-tynkarz

Opis

Coraz częściej murarz - tynkarz jest specjalistą, który musi umieć radzić sobie z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie. Lekkie konstrukcje, suche tynki czy szeroko pojęte prace wykończeniowe to zagadnienia, które muszą być perfekcyjnie opanowane przez murarza- tynkarza. A oto najważniejsze powody, dla których warto zdecydować się na wykonywanie zawodu murarz - tynkarz:

  • masz pewność zatrudnienia,
  • zyskujesz dobrze płatną pracę,
  • na bieżąco stosujesz nowo technologie,
  • jeśli jesteś operatywny i przedsiębiorczy, możesz się łatwo usamodzielnić jako właściciel firmy usługowej.

Jeżeli po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia zechcesz kontynuować naukę, możesz to robić również w naszej szkole. Istnieje możliwość kontynuowania nauki w trzyletnim liceum dla dorosłych na podbudowie Szkoły Branżowej I Stopnia.