Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 3 - technik logistyk
Nazwa oddziału

 technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Zawód technik logistyk jest obecnie zawodem deficytowym, czyli poszukiwanym na rynku pracy.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Do podstawowych zadań należy również przyjmowanie towarów do magazynu, wydawanie towarów, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań, prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi, czynny udział w inwentaryzacjach, ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki, nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie. Wykorzystuje w tym celu systemy informatyczne.

Branża ta rozwija się od momentu otworzenie granic po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Świat podlega procesowi globalizacji, a jednym z jego następstw jest tworzenie się nowych rynków zbytu na przeróżne produkty. Wszystkie muszą zostać przetransportowane, a ponieważ ich liczba rośnie, także sektor usług transportowych i logistycznych się rozbudowuje. Dlatego rynek usług logistycznych stale się rozwija i jest zapotrzebowanie na tego typu pracowników.

Praca: firmy, zakłady budowlane, handlowe, dystrybucyjne, transportowe, w komunikacji, dystrybucji towarów. Często logistycy zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Są niezbędni w niemal każdej większej firmie. Ponadto przyszli absolwenci będą mogli zakładać swoje własne firmy transportowe, kurierskie, czy centra dystrybucyjne.