Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 3 - technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 technik hotelarstwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Co należy wiedzieć o tym kierunku kształcenia w ZSTiO? Kilka podstawowych faktów:

 1. Dysponujemy najlepiej w regionie wyposażoną salą symulacyjną do praktycznej nauki zawodu- boksy z łóżkami,
  zaplecza magazynowe, funkcjonujące łazienki
 2. Szczycimy się patronatem czterogwiazdkowego hotelu „Słoneczny Zdrój”, dzięki czemu zyskujemy:
  • Możliwość organizowania lekcji i warsztatów w rzeczywistych warunkach obiektu klasy „premium”
  • Prowadzenie wybranych modułów i bloków lekcyjnych przez jego profesjonalną kadrę
  • Możliwość odbywania praktyk i staży w poszczególnych działach hotelu
 3. Jesteśmy jedyną w województwie świętokrzyskim szkołą współpracującą z pływającym do Szwecji przewoźnikiem promowym UNITY LINE. Pełnoletni uczniowie kierunku technik hotelarstwa od wielu lat odbywają staże na pokładach takich jednostek jak „Polonia” czy „Skania” poświadczone cenionymi w branży certyfikatami
 4. We współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego od kilku lat organizujemy
  kwalifikacyjne kursy branżowe, np.
  • barman
  • kelner
  • barista
  • obsługa gości niepełnosprawnych

  To kursy nieodpłatne, prowadzone przez profesjonalistów pracujących na co dzień w hotelach.
  Uczestnicy tej formy doskonalenia mogą też brać udział w stażach, za które otrzymują wynagrodzenie.

 5. Od kilku lat w ramach programów ERASMUS+ oraz PO WER realizujemy zagraniczne pratyki w krajach UE.
  Uczniowie klas hotelarskich dotychczas wyjeżdżali: dwukrotnie do Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii,
  a także do Włoch i na portugalską Maderę
A teraz w największym skrócie o samym toku nauki i perspektywach zatrudnienia:
 1. Pięcioletni cykl zakończony świadectwem ukończenia szkoły, dyplomem maturalnym oraz dyplomem technika hotelarstwa.
 2. Ostatni z wymienionych tytułów absolwent otrzymuje po pomyślnym złożeniu egzaminy potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który jest podzielony na dwie części:
  • Pierwsza –po ukończeniu klasy drugiej
  • Druga- po ukończeniu klasy czwartej
  • W cyklu nauki uczeń dwukrotnie odbywa czterotygodniową praktykę zawodową poza szkołą
  • Po ukończeni szkoły i otrzymaniu dyplomu może kontynuować naukę na studiach (np. kierunkowych, związanych z turystyką) lub podjąć pracę
  • Zatrudnienie może znaleźć we wszelkich typach obiektów noclegowych (w tym sanatoriach), w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.