Busko-Zdrój
Technikum
Technikum nr 1 - h - hotelarski
Nazwa oddziału

 h - hotelarski

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Technikum - technik hotelarstwa, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język obcy. Uczeń, który zda egzamin zawodowy jest zwolniony ze zdawania przedmiotu rozszerzonego na maturze.