Busko-Zdrój
Technikum
Technikum nr 1 - g - gastronomiczny
Nazwa oddziału

 g - gastronomiczny

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Technikum - technik żywienia i usług gastr., przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język obcy. Uczeń, który zda egzamin zawodowy jest zwolniony ze zdawania przedmiotu rozszerzonego na maturze