Busko-Zdrój
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - C - biologiczno-sportowy
Nazwa oddziału

 C - biologiczno-sportowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

biologia

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język obcy, biologia. Zwiększona liczba zajęć sportowych (piłka nożna).