Busko-Zdrój
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - A - matematyczno-fizyczny
Nazwa oddziału

 A - matematyczno-fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

fizyka

Opis

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język obcy, fizyka. Zwiększona liczba godzin matematyki.