Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 2 - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nazwa oddziału

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Opis

Kwalifikacje:

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej