Busko-Zdrój
Technikum
Technikum Nr 2 - technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka ,  technika

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Kwalifikacje:

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych