Busko-Zdrój
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 - elektromechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 elektromechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka ,  technika

Zawody

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

Opis

Kwalifikacje:

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych