Busko-Zdrój
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 - mechanik motocyklowy
Nazwa oddziału

 mechanik motocyklowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka ,  technika

Zawody

 Mechanik motocyklowy

Opis

Kwalifikacje:

Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych