Busko-Zdrój
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - klasa informatyczna
Nazwa oddziału

 klasa informatyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka ,  technika
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka lub informatyka lub język angielski

Opis

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski, matematyka

w klasie informatycznej główny nacisk położono na wiedzę z zakresu programowania oraz cyberbezpieczeństwa