Busko-Zdrój
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - C - biologiczno-sportowy
Nazwa oddziału

 C - biologiczno-sportowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

Opis

C -biologiczno-sportowy (język obcy, biologia, dodatkowe zajęcia sportowe)