Busko-Zdrój
Technikum
Technikum nr 1 - żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Absolwent może pracować m.in. jako:
o   szef kuchni
o   dietetyk
o   manager zakładu gastronomicznego
o   organizator imprez okolicznościowych
o   mistrz sztuki kulinarnej
o   pracownik firmy cateringowej
o   doradca w zakresie prawidłowego żywienia
o   organizator usług cateringowych
o   prowadzący własną działalność gospodarczą