Busko-Zdrój
Technikum
Technikum nr 1 - hotelarski
Nazwa oddziału

 hotelarski

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik hotelarstwa 
 Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:
- technik hotelarstwa, organizator usług cateringowych, sekretarka, pracownik biurowy, kasjer walutowy, pracownik biura podróży, pracownik informacji turystycznej, recepcjonista, steward, stewardessa, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny górski, przewodnik turystyczny miejski, przewodnik turystyczny terenowy, inspektor piętra hotelowego, bufetowy (barman), pokojowa.
Technik Hotelarstwa