Busko-Zdrój
Technikum
Technikum nr 1 - ekonomiczny
Nazwa oddziału

 ekonomiczny

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

 • Nauka trwa pięć lat. Szkoła kończy się maturą i egzaminem  zawodowym.

   Technik ekonomista potrafi:
  - sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,
  - ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze,
  - prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi.
  Zawody dostępne dla posiadacza dyplomu w tym kierunku:
  - technik ekonomista, urzędnik podatkowy, urzędnik ubezpieczeń społecznych, sekretarka, agent celny, spedytor, pośrednik pracy.