Busko-Zdrój
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - B - matematyczno - fizyczny
Nazwa oddziału

 B - matematyczno - fizyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Fizyka

Opis

B -matematyczno-fizyczny (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język obcy,  fizyka lub geografia), zwiększona liczba godzin matematyki.