Busko-Zdrój
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju - matematyczno-geograficzny
Nazwa oddziału

 matematyczno-geograficzny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis