Busko-Zdrój
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 - MAGAZYNIER-LOGISTYK
Nazwa oddziału

 MAGAZYNIER-LOGISTYK

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

jest jednym z najbardziej popularnych i przydatnych zawodów w dzisiejszych czasach.
Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na fachowców tej dziedziny.

Absolwent tego kierunku zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem towarów
do magazynu, ich rozmieszczaniem i układaniem w wyznaczonych strefach powierzchni magazynowej. Do podstawowych zadań magazyniera-logistyka, należy także uczestnictwo
w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, przy użyciu programów komputerowych  lub  metodami  tradycyjnymi. Ponadto zabezpieczanie towarów przed zepsuciem, zniszczeniem, czy kradzieżą, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów. Przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań, to również praca wykonywana przez magazyniera-logistyka.

Miejscem pracy są pomieszczenie magazynowe. Magazynier może być zatrudniony w magazynach przemysłowych, w dużych, sieciowych sklepach, hurtowniach przemysłowo-spożywczych, składach budowlanych, wypożyczalniach, centrach logistycznych
i dystrybucyjnych, terminalach kontenerowych, w firmach, zakładach budowlanych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowych, w komunikacji, dystrybucji towarów.